top of page
Brain Scans
Child on Wheelchair
ASOCIĀCIJAS MĒRĶI

Asociācijas mērķis ir veicināt tādas digitālās informācijas un komunikācijas vides veidošanu un attīstīšanu, kas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, invaliditāti ...

ĀRKĀRTAS ZVANU INTEGRĀCIJAS PLATFORMA

Cilvēki ar īpašām vajadzībām un invaliditāti ikdienā arvien vairāk izmanto dažādus IT risinājumus ...

NODERĪGI

ANO un ES tiesību akti, kas vērsti uz cilvēku ar īpašām vajadzībām un invaliditāti tiesību ievērošanu un aizsardzību.

© 2021 created by ADIPSD

bottom of page