top of page
Brain Scans
Child on Wheelchair
SADARBĪBA AR ĀRKĀRTAS DIENESTIEM UN NVO

Sadarbība ar Latvijas valsts institīcijām, ārkārtas dienestiem un NVO, lai veicinātu digitālu risinājumu izstrādi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un ... 

KONTAKTI

Ja jūs gribal lietot mobilo Lietotni savā valstī, ieraudzīt tur jaunu servisu  vai pievienot arī savējo, integrēt savu risinājumu utt.

Rakstiet!

bottom of page