top of page

PAR ASOCIĀCIJU

Male Speaker
MĒRĶI

Asociācijas mērķis ir veicināt tādas digitālās informācijas un komunikācijas vides veidošanu un attīstīšanu, kas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, invaliditāti ...

Shaking Hands
SADARBĪBA AR VALSTS ĀRKĀRTAS DIENESTIEM UN NVO

Asociācija sadarbojas ar Latvijas valsts ārkārtas dienestiem un Nevalstiskajām organizācijām (NVO) ...

Business Meeting
KOMANDA

Īsumā par mūsu komandas cilvēkiem.

© 2021 created by ADIPSD

bottom of page