top of page

INFORMĀCIJAS APMAIŅAS PLATFORMA - PIELĀGOJUMI

Coding Station

Cilvēki ar īpašām vajadzībām un invaliditāti ikdienā arvien vairāk izmanto dažādus IT risinājumus – gan mobilos (mobilās aplikācijas, speciālus kulonus u.c.), gan stacionāros (iebūvētie skaļruņi, mikrofoni, virtuālā siena u.c.), savukārt Latvijas ārkārtas palīdzības dienestiem no komunikācijas tehnoloģijām šobrīd ir pieejami tikai balss zvans un SMS. Tāpēc Asociācijas mērķis ir integrēt šos dažādos risinājumus tā, lai iepriekš minēto personu grupas, sazinoties ar ārkārtas palīdzības dienestiem, varētu izmantot šo tehnoloģisko risinājumu piedāvātās iespējas - jaunus datu pārraides un komunikāciju kanālus.

 

Asociācija ir izstrādājusi “Reālā laika informācijas apmaiņas un komunikācijas platformu”  (turpmāk – Platforma), kas šobrīd tiek integrēta ar ārkārtas palīdzības un atbalsta dienestiem, tai skaitā ar Neatliekamās Medicīnas Palīdzības Dienesta Ģimenes Ārstu Konsultatīvo Tālruni. Platforma ir veidota Darba grupas (skat. mājaslapas sadaļu Likumdošana) izstrādātā informācijas apmaiņas un komunikācijas modeļa projekta realizācijas ietvaros.

 

Platforma nodrošina, ka, saņemot zvanu, palīdzības dienesti var redzēt, ka pie zvana numura ir pieejama papildus informācija un

komunikācijas kanāli, ko vajadzības gadījumā dienesti var pieprasīt un attiecīgi arī saņemt. Informācija (un/vai komunikācijas kanāli) tiek piegādāta attiecīgajam dienestam tam speciālā izstrādā formātā (formāts katram dienestam tiek izveidots savs, izejot no dienesta specifikas un vajadzībām).

 

Tā, piemēram, cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem tiks nodrošināta pilnvērtīga iespēja komunicēt ne tikai ar ārkārtas palīdzības dienestiem (šobrīd atrodas integrācijas testa fāzē), bet arī ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni, kas līdz šim viņiem tehniski nebija pieejams. Platforma dod iespēju ārkārtas palīdzības dienestiem pie zvana saņemšanas, identificēt, ka zvana cilvēks ar dzirdes traucējumiem, un saprast, ka, konkrētā zvanītāja gadījumā, ir jāpārslēdzas uz citu, alternatīvo komunikācijas kanālu – čatu, video u.c.

 

Informācija, ko, izmantojot Platformas starpniecību, saņem ārkārtas palīdzības dienesti var saturēt papildus informāciju par zvanītāju, atrašanās vietu (karti ar GPS koordinātēm), par notikumu (foto/video) u.c. kā arī papildus komunikācijas kanālu(s) (čatu, video, audio).

 

Platforma ir veidota, lai tā būtu viegli un ātri integrējama  jebkurā citā pasaules valstī (ar vietējiem valsts ārkārtas dienestem, mobilajām lietotnēm, citiem risinājumiem un pakalpojumu sniedzējiem), ne tikai Lavijā.

Visa fiziskās personas informācija, kas uz izsaukuma apstrādes brīdi nonāk ārkārtas palīdzības dienestu rīcībā, var tikt atklāta  tikai ar paša datu subjekta iepriekš doto piekrišanu.

 

Tāpat Platforma paredz Civilās Aizsardzības iedzīvotāju informēšanas iespējas.

bottom of page