top of page

DIGITĀLĀS VIDES VEIDOŠANA

Giving a Speech

Asociācija ir iesākusi Cilvēku ar īpašām vajadzībām un invaliditāti pakalpojumu un digitālo risinājumu integrācijas programmu (turpmāk – Programma).

 

Programmas mērķis ir veicināt tādu informācijas un digitālās vides veidošanu un attīstīšanu, kas nodrošinātu cilvēkiem ar invaliditāti (personām ar redzes vai dzirdes invaliditāti, personām ar funkcionālajiem traucējumiem u.c.), īpašām vajadzībām, viegli ievainojamām (grūtniecēm, bērniem un jauniešiem, tai skaitā, ar īpašām vajadzībām) un sociāli mazaizsargātajām personu grupām, veciem cilvēkiem, efektīvu palīdzību ārkārtas situāciju novēršanā, reaģēšanā un risināšanā, kā arī ikdienas dzīves kvalitātes un drošības līmeņa paaugstināšanā.

 

Programmas darbība ir balstīta uz Programmas dalībnieku viedokļu paušanu, uzklausīšanu un labāko risinājumu informācijas un digitālās vides veidošanas jomā un to iedzīvināšanu Latvijā.

Programmas uzdevumi:

  1. Izstrādāt kopēju viedokli un redzējumu attiecībā uz pakalpojumu un digitālo risinājumu integrāciju ar Valsts informācijas sistēmām.

  2. Jaunu digitālo risinājumu izstrādi, kā arī esošo pakalpojumu (t.sk Programmas dalībnieku) un risinājumu savstarpējo integrāciju.

  3. Veicināt Programmas dalībnieku izstrādāto risinājumu, standartu, formātu, datu apmaiņas kārtību un protokolu ieviešanu Latvijā, ES un citās valstīs.

Programmas dalībnieki:

  1. Cilvēki ar īpašām vajadzībām (personas ar redzes vai dzirdes invaliditāti, personas ar funkcionālajiem traucējumiem u.c.), viegli ievainojamas (grūtnieces, bērni un jaunieši, tai skaitā, ar īpašām vajadzībām) un sociāli mazaizsargātās personu grupas, veci cilvēki;

  2. Iepriekš minēto personu grupu digitālo risinājumu izstrādātāji, pakalpojumus sniedzošie uzņēmumi un tos pārstāvošās sabiedriskās organizācijas;

  3. Asociācijas sadarbības partneri.

 

Esošie Programmas dalībnieki:

Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija – SUSTENTO, Latvijas Nedzirdīgo savienība, Latvijas Neredzīgo biedrība, Latvijas Multiplās Sklerozes Asociācija, Latvijas Vājdzirdīgo atbalsta asociācija “Sadzirdi.lv”, Rīgas Aktīvo Senioru Alianse, Biedrība, kura rūpējas par cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem "Rīgas pilsētas Rūpju bērns" un citi.​​

bottom of page