top of page

ASOCIĀCIJAS MĒRĶI

Male Speaker

Asociācijas mērķis ir veicināt tādas digitālās informācijas un komunikācijas vides veidošanu un attīstīšanu, kas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, invaliditāti un veciem cilvēkiem varētu nodrošināt savlaicīgu un efektīvu palīdzību ārkārtas situācijās, kā arī paaugstinātu viņu dzīves kvalitātes līmeni ikdienā.

 

Mēs akcentējam digitālo tehnoloģiju sniegtās iespējas savlaicīgai un plašai informācijas pieejamībai, pārskatāmībai un sistematizācijai, palīdzot valsts pārvaldes institūcijām un dienestiem savlaicīgi reaģēt iespējamās krīzes situācijās.

 

Mēs atbalstām progresīvu standartu (formātu, informācijas apmaiņas kārtības un protokolu) ieviešanu saziņai ar valsts ārkārtas palīdzības dienestiem (t.sk. NMPD, VUGD u.c.) un ar citiem krīzes situāciju novēršanā un pārvarēšanā iesaistītiem dienestiem, institūcijām un organizācijām gan Latvijā, gan ārvalstīs, kā arī šo standartu saskaņošanu ar citu valstu dienestu, starptautisko (t.sk ES) organizāciju standartiem.

 

Mēs uzskatām, ka progresīvo tehnoloģiju attīstīšana, inovatīvu risinājumu izmantošana, savstarpēja platformu integrācija palīdz veidot drošāku vidi ievainojamām iedzīvotāju grupām, palīdz tām pilnvērtīgāk un vieglāk integrēties sabiedrībā.

bottom of page