top of page

SADARBĪBA AR ĀRKĀRTAS DIENESTIEM UN NVO

Shaking Hands

Asociācija sadarbojas ar Latvijas valsts ārkārtas dienestiem un Nevalstiskajām organizācijām (NVO), lai veicinātu digitālajā vidē cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un invaliditāti ne tikai esošo risinājumu tālāku attīstīšanu, bet arī jaunu inovatīvu risinājumu izveidi, ņemot vērā gan šo grupu reālās vajadzības un jaunākās progresīvās tehnoloģijas.

Asociācijas ​"Cilvēku ar īpašām vajadzībām un invaliditāti pakalpojumu un digitālo risinājumu integrācijas programmas" ietvaros (skat. mājaslapas sadaļu Digitālās vides integrācija), mēs apkopojam viedokļus, kopā izstrādājam vienotu pozīciju un koordinējam savas aktivitātes attiecībā uz digitālo risinājumu, pakalpojumu integrāciju ar Valsts informācijas sistēmām (t.sk. ārkārtas palīdzības dienestiem).

Mūsu sadarbības partneri:

 1. Latvijas ārkārtas dienesti.

 2. Nevalstiskajās organizācijas (NVO):

  • Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija – SUSTENTO;

  • Latvijas Nedzirdīgo savienība;

  • Latvijas Neredzīgo biedrība;

  • Latvijas Multiplās Sklerozes Asociācija;

  • Latvijas Vājdzirdīgo atbalsta asociācija “Sadzirdi.lv”;

  • Rīgas Aktīvo Senioru Alianse;

  • Biedrība, kura rūpējas par cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem "Rīgas pilsētas Rūpju bērns";

  • u.c.

 3. Pakalpojumu sniedzēji un risinājumu izstrādāji.

Logo in picture 2.png
bottom of page