top of page

LIKUMDOŠANA

10.12.2019._8487itjaII.jpg

Asociācija ir Darba grupas ”Komunikācijas pilnveidošanai saziņai starp ārkārtas palīdzības dienestiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un invaliditāti” dalībnieks.

 

Asociācija 2019. gada 10. decembrī, Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas E – pārvaldības apakškomisijas sēdē (https://bit.ly/2S75z25) iezīmēja svarīgas problēmas, kas šobrīd pastāv komunikācijā starp ārkārtas palīdzības dienestiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un invaliditāti (personām ar redzes vai dzirdes invaliditāti, personām ar funkcionālajiem traucējumiem u.c.). Asociācija arī nāca klajā ar darbības plānu, kā labot esošo situāciju un veidot šo komunikāciju atbilstoši mūsdienu tehnoloģu attīstības līmenim. Asociācijas iniciatīva, apakškomisijas sēdē, tika atbalstīta (Protokols Nr.15), un 2020. gada martā, ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkojumu, tika izveidota attiecīga Darba grupa (“Komunikācijas pilnveidošanai saziņai starp ārkārtas palīdzības dienestiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un invaliditāti”). Darba grupas uzdevums ir izstrādāt un ieviest Latvijā progresīvu informācijas apmaiņas un komunikācijas modeli, saziņai ar ārkārtas palīdzības dienestiem, tam attiecīgi izveidojot vai pielāgojot tiesiski normatīvo regulējumu.

Darba grupā  piedalās valsts institūcijas (ministrijas, ārkārtas palīdzības dienesti u.c.) un cilvēkus ar īpašām vajadzībām un invaliditāti pārstāvošās organizācijas.

 

Asociācija, papildus Darba grupai,  aktīvi piedalās arī citu normatīvo aktu izstrādē (likumi, noteikumi, Elektronisko sakaru likums, u.c.) ar mērķi, lai tajos, jau laicīgi tiku iestrādātas normas, kas ļautu mūsdienīgiem un inovatīviem informācijas apmaiņas un komunikācijas risinājumiem saziņai ar valsts informāciju sistēmām (ārkārtas palīdzības dienestiem un citām valsts institūcijām) tikt ieviestiem maksimāli īsā laikā.

bottom of page