top of page

Mobilā lietotne

 

Mobilā lietotne "Help in LV" ir paredzēta, lai nodrošinātu saziņu ar valsts ārkārtas dienestiem vai citiem palīdzības vai atbalsta servisiem piem. (ārsta konsultācija, asistenta palīdzība utt.) un izmantojot jaunākās informācijas tehnoloģijas nekavējoties informētu paša zvanītāja izvēlētās Uzticības personas par notikušo, lai nepieciešamības gadījumā tās arī varētu iesaistīties un palīdzēt.

Mobilā lietotne ir veidota tā, tai tā būtu izmantojama un viegli integrējama jebkurā pasaules valstī - "Help in ...?!

 

Lietotne ir pieejama Latvijas reģionā gan uz iPhone (App Store), gan uz Android (Play Market). Citas valstis un numuri (pakalpojumi) tiks pieslēgti pakāpeniski vai arī pēc klientu un/vai pakalpojumu sniedzēju pieprasījuma.

image.png

Lietotne dod iespēju (Latvijā):
 

1. Piezvanīt uz:

1) jebkuru valsts ārkārtas dienestu Nr. (112, 113, 110, 114, 115)

2) "Medicīniskie padomi" (Ģimenes Ārstu Konsultatīvo Tālruni - ĢĀKT*)
3)veikt SOS zvanu uz paša iepriekš izvēlēto numuru - Uzticības personai (piem. ģimenes loceklim, savam asistentam vai kādam citam). SOS zvana gadījumā Uzticības persona uzreiz saņems pop-up paziņojumu, ka jūs zvanat SOS gadījuma sakarā, redzēt uz kartes no kurienes tiek veikts zvans uc.

 

papildus balss zvanam lietotne:


2. nekavējoties automātiski  informē, iepriekš izvēlētus cilvēkus - Uzticības personas (katram zvanu Nr. var izvēlēties savas uzticības personas). Piem. seniora bērni nekavējoties tiek automātiski infomēti ar pop-up, ja seniors zvana uz 113 vai tml. 
 

Papildus pop-up - Izsaukumu sarakstā var redzēt visus veiktos zvanus, kur Uzticības persona var iegūt daudz izvērstāku informāciju:
 

1) par zvana faktu - uz kuru dienestu ir zvanīts, zvana laiks;
2) par to no kurienes ir veikts zvans - ar GPS norādi uz kartes;
3) lietotne dod iespēju visām šī zvana uzticības personām (ieskaitot pašu zvanītāju) iekš Izsaukuma sazināties tiešsaistē izmantojot on-line čatu (ar foto pievienošanas iespējām) un ja nepieciešams koordinēt savas darbības.

 

3. Neskatoties uz to, ka aplikācija pagaidām ir lejupielādējama tikai Latvijā (Apple store/Google play) un ar Latvijas iestatījumiem, ir servisi, kas jau tagad ir brīvi izmantojami:

1) visā pasaulē - SOS zvans, zvans uz ĢĀKT* un Uzticības personu informēšanas serviss (piem. paziņojumus par zvaniem ar GPS uz kartes utt. var saņemt neatkarīgi no tā, kurā valstī atrodas zvanītājs vai viņa Uzticības persona);

2) visā ES teritorijā - 112 zvana poga (jo šis numurs ES vienotais ārkārtas palīdzības izsaukumu numurs)..

(!) Gadījumā ja zvans tiek veikts uz Integrēto Nr. (piem. ĢĀKT), tad integrētais pakalpojuma sniedzējs var saņemt papildus informāciju no zvanītāja - informāciju no Persona profila, kas dienestam būtu nepieciešama pakalpojuma sniegšanai, karti ar GPS, kā arī iespēju paralēli komunicēt online čatā (ar foto pievienošanas iespējām) utt.
 

Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis (ĢĀKT) 66016001 ir Medicīnisko padomu tālrunis, kura mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem iespējas ārpus ģimenes ārstu darba laika saņemt medicīniskas padomus, kā rīkoties vienkāršu saslimšanu gadījumos, kuru risināšanai nav nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība.

*Kas ir Medicīniskie padomi = Ģimenes Ārstu Konsultatīvais Tālrunis un kādos gadījumos uz to zvanīt?

Lietotnē ir iestrādāti daudzi speciāli pielāgojumi cilvēkiem ar invaliditāti, īpašām vajadzībām, senioriem un viņu ģimenes locekļiem. (piem. nedzirdīgajiem - sazināties ar servisu izmantojot savu zīmju tulku, maksimāli automatizēti sagatavot SMS uz 112 (LV), multiplās sklerozes slimniekiem piezvanīt uz SOS Nr. savai uzticības personai ar speciālu paziņojumu, GPS uc.).

Lietotnē pēc noklusējuma vienmēr ir norādīti: 1) attiecīgās valsts ārkārtas dienestu Nr. un 2) papildus var tikt pievienoti arī citi servisi (piem. auto palīdzība uz ceļa, pašvaldību policija  vai tml.)

Lietotnes "Help in LV" risinājums ir izveidots un  integrēts kopā ar "Reālā laika informācijas apmaiņas un komunikācijas platformu".

Saite uz Help in LV Lietotāja pamācību.

 

Papildus iespējas:

  • Ja Jūs dzīvojat citā valstī un ir vēlēšanās izmantot šo aplikāciju savā valstī, rakstiet  mums - mēs varam pieslēgt arī jūsu valsti. Ārkārtas dienestu IT integrācija un pēc iespējas integrēsim jūsu valsts ārkārtas dienestus un citus servisus.

  • Ja  jūsuprāt tur lieti iederētos kāds cits serviss - rakstiet mums, mēs lietotnē varam pievienot un integrēt citus servisus (pakalpojuma sniedzējus).

  • Ja jūsuprāt jūsu uzņēmuma vai organizācijas sniegtais pakalpojums iederētos lietotnes telefonu sarakstā, rakstiet mums. Mēs varam ne tikai ne tikai pievienot tel. Nr., bet arī integrēt risinājumu, lai jūs varētu ne tikai vienkārši  sazvanīties, bet pakalpojumu sniegšanas procesā (caur API, jums izveidotā WEB, izmantojot speciālu aplikāciju utt.) izmantot arī citas informācijas apmaiņas un saziņas platformas piedāvātās iespējas (tai. sk. ari nedzirdīgajiem).

  • Lietotnes un Reālā laika informācijas apmaiņas un komunikācijas platformas pielāgojumi var būt īpaši noderīgi dažādu pakalpojumu (tai. sk. sociālo) sniedzēju pakalpojuma sniegšanas procesā - speciāla mobilās lietotnes B2C, P2P versija, web risinājums, API integrācija, integrācija ar citiem ārējiem gadžetiem utt.

bottom of page