top of page

NODERĪGI

Help in LV - Apraksts un Lietotāja pamācība.

Aplikācija "Help in LV" aplikācija ir paredzēta, lai nodrošinātu saziņu ar valsts ārkārtas dienestiem, izmantojot jaunākās informācijas tehnoloģijas un tai pat laikā informētu paša zvanītāja izvēlētās uzticības personas par notikušo, lai nepieciešamības gadījumā tās arī varētu iesaistīties un palīdzēt.

 

Izmantojot “Help in LV” ir iespējams veikt balss zvanus uz visiem Latvijas ārkārtas dienestiem.


Papildus balss zvanu iespējai, aplikācija, zvanot uz integrētajiem tālruņa numuriem, sniedz iespēju izmantot arī papildus iespējas - nosūtīt integrētajam dienestam informāciju pa zvanītāju, tā atrašanās vietu, nosūtīt foto, izmantot tiešsaistes čatu, kā arī piezvanīt uzticības personas uzdevumā. Aplikācija ir īpaši pielāgota cilvēkiem ar invaliditāti un īpašām vajadzībām, t.sk. tā dod iespēju  cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem saņemt medicīniskos padomus zvanot uz valsts organizēto Ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni.


Viens no integrētajiem (t.sk. cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem) dienestiem ir, jau iepriekš minētais, valsts organizētais Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis (ĢĀKT).


Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis (ĢĀKT) 66016001 ir medicīnisko padomu tālrunis, kura mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem iespējas ārpus ģimenes ārstu darba laika saņemt medicīniskas padomus, kā rīkoties vienkāršu saslimšanu gadījumos, kuru risināšanai nav nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība.


Lietotne ir pielāgota un papildināta ar funkcionalitāti, lai palīdzētu ārkārtas un ikdienas situācijās ne tikai pašam cilvēkam, bet, izmantojot Uzticības personu sistēmu, arī:


1.    saviem ģimenes locekļiem (senioriem, bērniem) un tuviniekiem;
2.    cilvēkiem ar invaliditāti (t.sk. cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem) un īpašām vajadzībām.

© 2021 created by ADIPSD

bottom of page